Série Quadro

Pořádek

Pevně zabudovaný buben pro navinutí hadice představuje efektivní principy konstrukce firmy Kränzle. Již nikdy se nevyskytnou žádné zamotané a nepozorně odložené vysokotlaké hadice, které je nutné před započetím práce nejprve najít nebo rozmotat. A to znamená podstatné prodloužení životnosti vysokotlakých hadic. U modelů s bubnem pro navinutí hadice (min. 15 m) se zvyšuje dostupná pracovní plocha vůči hadici o délce 10 m o více než dvojnásobek.

Vypnutí motoru

Zapne-li se přístroj prostřednictvím hlavního spínače a aktivuje se vysokotlaká pistole dojde ke spuštění motoru. Při uzavření pistole se motor automaticky vypne.

Časté zapínání a vypínání motoru, závislé na pracovních podmínkách, vede u přístrojů této velikosti k silnému zatěžování elektrické sítě a ke zvýšenému opotřebení spínacích prvků přístroje. Proto naše čerpadlo pracuje ještě 30 sek. po uzavření pistole v beztlakém bypasovém modu a teprve potom se motor série quadro vypne. Při opětovném uvedení pistole do činnosti se přístroj opět aktivuje. (neplatí u malých přístrojů quadro)

Bezpečnostní vypínání

Pokud nejsou přístroje quadro po použití vypnuty nebo pokud zůstala pistole 20 min. zavřená, zařízení se automaticky odpojí od zdroje proudu. Opětovným zapnutím hlavního spínače je přístroj opět aktivován.

Všechny modely quadro disponují nadproudovou ochranou motoru, která přístroj při nadměrném přetížení odpojí.

Zdvojené agregáty disponují opožděným spuštěním 2. agregátu

Ochrana

Velká Vyrovnávací nádrž na vodu u všech modelů série quadro slouží jako zásobník vody a tlumič mezi potrubní sítí a čerpadlem. Díky zabudované nádrži na vodu v maximální míře zabráníme poškození čerpadla z důvodu nedostatku vody.

Velká přednost nádrže na vodu je v tom, že je téměř vyloučena kavitace (imploze vzduchových bublin v čerpadle, způsobená mj. nedostatkem vody), hlavní důvod poškození vysokotlakých čerpadel. Přemostěním nádrže na vodu je možné přímé nasávání (například, když je třeba vodu nasávat ze separátních nádob nebo rybníka).

Efektivita

Běžné vysokotlaké čističe jsou zpravidla vybaveny injektorem k nasávání přísad. Aby bylo možné přísadu nasát, musí být voda, která je pod vysokým tlakem, protlačena malým otvorem výstupu. Ať už je injektor v chodu nebo ne, tento proces stojí energii. Dostupný
pracovní tlak se sníží o cca 30 %. U vysokotlakých čistících přístrojů Kränzle s nádrží na vodu nasává čerpadlo kromě vody z vodní nádrže současně i čistící prostředek. Odpadá injektor s velkou spotřebou energie a tím i omezení výkonu, příp. tlaku až o 30 %.
Přísady jsou nasávány při nesníženém pracovním tlaku.

Stabilita

Extrémně stabilní a robustní podvozek všech modelů quadro s velmi velkými koly umožňuje snadný transport i v neschůdném terénu.

Sériově montovaná blokovací brzda zajišťuje maximální stabilitu při pracovním nasazení. Ergonomicky tvarované pojezdové madlo
lze při transportu sundat.